Die dag sprak God tot mijn hart!

Hoi, ik ben Richelene, geboren op Curaçao, in een gezin met Katholieke gewoontes. Van kleins af wist ik dat er een God is wegens de Bijbelverhalen die mijn tante vertelde. Ik zong ook in een koor van de Katholieke kerk, maar zonder inzicht in het belang van zingen voor God. Naar mate ik ouder werd, begon ik mijn eigen beslissingen te maken die mij leidde tot immoraliteit, alcohol en feesten. Ik wist eigenlijk niet wat zonde was en dacht dat ik een goed mens was. Ik zocht liefde en vrede in mensen en in de dingen van de wereld. In 2009 ben ik naar Nederland geïmmigreerd. Tijdens deze fase van mijn leven, zag ik hoe God bewoog in verschillende gebieden van mijn leven, maar desondanks wou ik niet accepteren dat ik God nodig had en bleef dezelfde dingen doen.

"Ik kon Zijn stem herkennen"

Op een dag kwam ik een Nederlands echtpaar tegen en ze vroegen mij of ik een relatie met God had, ik reageerde met veel onzekerheid. Maar ik zag iets in hun dat ik niet had. Ik was uitgenodigd voor een dienst (28-06-2011), die ik bijwoonde. Die dag sprak God tot mijn hart en ik kon Zijn stem herkennen, Hij zei; “Richelene wees niet koppig, Ik ben de Enige die die leegte in je leven kan vullen en echte liefde kan geven, kom tot Mij!”. Die dag heb ik voor God mijn hart geopend en Hem gevraagd om in mijn hart te komen wonen. Ik vroeg Hem vergeving voor al mijn zonden en op dat moment gaf ik mijn leven volledig aan Jezus. Het was de belangrijkste keuze van mijn leven. Sindsdien is de leegte die ik had vervuld met vol liefde, vrede en blijdschap, op een manier die ik nog nooit eerder had gevoeld. Er kwam een verandering in mijn levensstijl, mijn gedachten – ik ben opnieuw geboren. Ik heb een doel in het leven gekregen, dat Jezus Christus is.